Помощ

ПРОГРАМА ЗА INTERNET ДОСТЪП

Този сайт е проектиран за разглеждане със следните програми:
- Internet Explorer - може да свалите и инсталирате програмата от www.microsoft.com
- Mozilla Firefox - може да свалите и инсталирате програмата от www.mozilla.org
- Google Chrome - може да свалите и инсталирате програмата от www.google.com
- Opera - може да свалите и инсталирате програмата от www.opera.com
- Safari - може да свалите и инсталирате програмата от www.safari.com
- или друга програма за достъп до Internet по Ваш избор.
Всички програми, посочени по-горе, са безплатни.

 

     

ADOBE READER

Част от информацията на този сайт е представена под формата на PDF-файлове. Тези файлове могат да се разглеждат/отварят с програмата Adobe Reader (версия 8.0 или по-нова). Adobe Reader е безплатна програма и може да се свали и инсталира от сайта на фирма Adobe -  www.adobe.com.
Основни настройки
За да виждате PDF-документите правилно на екрана направете следното:
- Стартирайте Adobe Reader
- Изберете от менютата на Adobe Reader: Edit > Preferences
- От Page Display / Rendering / Smooth text изберете None
- От Documents деактивирайте Open Cross-Document Links in Same Window
- От Вашия Internet Browser деактивирайте Show PDF in Browser.
Правила за работа
Помощната информация в Adobe Reader предоставя кратко въведение за най-важните функции на програмата:
- Стартирайте Adobe Reader
- От меню Help изберете Adobe Reader Help.

 

     

ДРУГИ ПРОГРАМИ НА ADOBE

Много често за правилното визуализиране/разглеждане на информацията от различни Internet-сайтове са необходими и следните програми:
- Adobe Flash Player
- Adobe Air
- Adobe Shockwave Player.
Всички тези програми са безплатни и може да се свалят и инсталират от сайта на фирма Adobe - www.adobe.com.