Машини с ЦПУ

Стругове с ЦПУ

Една част от дейността на фирма МИЛКО ЕООД е производството на детайли по поръчка на клиента. ...

Виж повече

ЦПУ прътови автомати

Една част от дейността на фирма МИЛКО ЕООД е производството на детайли по поръчка на клиента. ...

Виж повече

Вертикални машинни центри

Една част от дейността на фирма МИЛКО ЕООД е производството на детайли по поръчка на клиента. ...

Виж повече

Хоризонтални машинни центри

Хоризонтални машинни центри ...

Виж повече

Портални машинни центри

Портални машинни центри ...

Виж повече

Зъбонарезни машини

Зъбонарезни машини ...

Виж повече

Лентоотрезни машини

Лентоотрезни машини ...

Виж повече

Кранови и телферни колички

Кранови и телферни колички ...

Виж повече