Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

02 Март 2021|03:43

Милко“ ЕООД подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1742 по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ представлява помощ под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия и стабилност на работните места.

Общата стойност на проекта е 150 000 лева, от които 127 500 лева европейско и 22 500 лева национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 3 (три) месеца, считано от датата на сключване на настоящия договор -  27.01.2021г.