Новини

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

02.03.2021

„Милко“ ЕООД подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1742 по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Виж повече

„Подобряване на производствения капацитет на „Милко“ ЕООД“

08.12.2020

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДБФП № BG16RFOP002-2.040-0971-С01 „Подобряване на производствения капацитет на „Милко“ ЕООД“

Виж повече

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ НА „МИЛКО“ ЕООД

08.12.2020

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.040-0971-С01/10.02.2020 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА „МИЛКО“ ЕООД“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 – 2020

Виж повече

„Милко“ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ

09.03.2020

по проект „Подобряване на производствения капацитет на „Милко“ ЕООД“

Виж повече