За нас


Фирма МИЛКО ЕООД – гр. Асеновград, е изцяло българска фирма, регистрирана през 1998г., съгласно Търговския закон на Република България. Ние сме компания с повече от 25-годишна история и с утвърдено име на пазара в сферата на Металообработването и машиностроенето.

 

 

Главен офис

Главен офис

 

 

Предметът на дейност на МИЛКО ЕООД включва:

           - продажба на CNC металорежещи и металообработващи машини
- машиностроително производство - производство на детайли по поръчка и производство на машини
- обучения за работа със CNC машини.

Всъщност дейността на фирмата ни стартира през вече далечната 1990г., като в началото не сме се занимавали с металорежещи машини и машиностроене.

 

 

 Производствена сграда

Производствена сграда

 

 

Ако е необходимо да ви се представим, то сега ние бихме се описали просто като специалисти в областта на металообработващите машини - стругове, фрези, преси, шлифовъчни машини и т.н.

Понастоящем фирма МИЛКО е един от основните доставчици на металообработващи машини в България, като разполага с около 25 000 кв.м. закрита производствена и складова площ.

 

 

 

Обща фирмена информация

 

Име: МИЛКО ЕООД
Адрес: 4230 Асеновград, ул. "Козановска" 11
Телефони: 0331 64040, 65050, 67070
факс: 0331 63030
Електронна поща / E-mail: info@milco.bg
Фирмено дело / регистрация:  Nr. 5139 от 1998г. и Nr. 11374 от 23.11.1998г.
Пловдивски Окръжен Съд - Фирмена Колегия
Данъчна регистрация:  Национална Агенция за Приходите, клон Асеновград / Пловдив
Идентификационен номер по ДДС: BG 115 288 100
(в сила от 01 Януари 2007, съгласно Директива 77/388EEC на ЕС, Параграф 22-6)
Европейският идентификационен номер
по ДДС може да се провери тук:
http://ec.europa.eu

 

 

 

Политика по качеството

 

Ние, фирма МИЛКО ЕООД, сме убедени, че само предлагането на продукти и услуги с възможно най-доброто съотношение между качество и цена, би могло да гарантира както нашия, така и на клиентите ни, дългосрочен успех. Затова нашата фирмена политика по качеството е базирана на няколко основни разбирания:

           - да бъдем в услуга и полза на клиента
- да предлагаме възможно най-качествени продукти и услуги, но на приемлива цена
- непрекъснато да се усъвършенстваме и развиваме.

От месец Юли 2013г. фирма МИЛКО ЕООД притежава ceртификат ISO 9001 Рег. Nr. 44 100 134375 за внедрена Система за Управление на Качеството в съответствие със стандарт EN ISO 9001:2008. Сертификатът е издаден от TUV NORD CERT GmbH.

 

 

  МИЛКО | Представяне

  МИЛКО ISO 9001 | Политика по качеството