Протоколи & бланки


Тук ще намерите всички необходими бланки, използвани от отдел "Сервизно обслужване", като PDF-файлове, които може да си свалите.
При необходимост, Моля, разпечатайте и попълнете.

 

 

  Протокол за инсталиране на CNC машина | Бланка

  Приемо-предавателен протокол | Бланка

 

 

  

Сервизно обслужване

 

 

Приятна работа и успех!