Обучения за Опериране & Програмиране на CNC машини

Непрекъснатото усъвършенстване на професионалните умения е задължително условие за постигане на технологичен напредък и сигурно бъдеще както на всеки отделен специалист, така и на неговата компания.

Затова фирма МИЛКО предлага курсове за обучение, в които се получават технически познания за работа със CNC металорежещи машини. Темите за обучение са съобразени с изискванията на практиката и с очакванията за компетентност и полезност.